Afbeelding 1

Samenwerkende stichtingen YKS & YBC

In Indonesië werkt Jan Vink samen met zuster stichtingen voor lokale uitvoer van projecten.

In 2007 is in Yogyakarta de zuster stichting YKS opgericht (Yayasan kawan sejalan = Stichting Samen Onderweg).

In 2023 is in Cipayung de zuster stichting Yayasan Bakti Social Cinta Kasih Megamendung opgericht


Door samen te werken met lokale stichtingen, wordt gewerkt met mensen die goed bekend zijn in de provincie Yogyakarta en Mega Mendung  met name in de verder afgelegen gebieden worden contacten gelegd en onderhouden met de lokale autoriteiten en particuliere organisaties (yaysan = stichting) die zich veelal het lot aantrekken van kwetsbare groepen.
Daar horen kinderen met een handicap zeker bij. Juist in de verder afgelegen gebieden worden nog veel kinderen met een handicap geboren.
Een van de actieve leden van YKS is bouwkundig ingenieur, waardoor altijd met een goed bouwkundig plan en een betrouwbare begroting gewerkt wordt. Daardoor kan de Jan Vink Stichting vanuit Nederland goede keuzen maken, als het gaat om het kiezen van projecten.

Het bestuur van de Jan Vink Stichting neemt de beslissing een bepaald project te kiezen en neemt de verantwoordelijkheid voor de financiering.
De zuster stichtingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en goede overdracht.
De lokale yayasan is verantwoordelijk voor het gebruik (en onderhoud) van het gebouw.
Verder onderhouden de zuster stichtingen contacten met de lokale yayasans en controleert de instandhouding van het gebouwde.

Bij de uitvoering van de projecten worden de arbeidskrachten lokaal geworven en vaklui komen ook uit de directe regio.

De communicatie tussen Jan Vink Stichting en onze partners in Indonesië verloopt vooral via e-mail contact. Voorstellen door de zuster stichtingen worden in het bestuur van JVS besproken en beslist.
Door de zuster stichting worden bij een voorstel nadere details gegeven over de lokale contacten met de overheid en de yayasan.

Bij de afronding van elk project wordt het kasboek van het project en de originele rekeningen ingeleverd. Er wordt zeer nauwkeurig gewerkt zowel bij de uitvoering als met de administratie.
Regelmatig worden projecten vanuit Nederland bezocht. Soms door een bestuurslid tijdens een privéreis, maar ook door donateurs en belangstellenden.