Afbeelding 1

Bestuur

De organisatie in Nederland
Jan Vink Stichting werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers in het bestuur en in de kringloopwinkel.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Bart Eissing
Secretaris: Dian Leering
Penningmeester: Pierre Wijffelaars
Bestuurslid: Hans van der Heijden

Onze partner organisatie in Indonesië
Sinds 2007 heeft Jan Vink Stichting een partnerorganisatie in Yogyakarta, Yayasan Kewan Sejalan (Stichting samen onderweg). Ook YKS drijft geheel op vrijwilligers. Door de grote afstand tussen Nederland en Indonesië is een betrouwbare partner ter plaatse van groot belang.
Aanvragen voor hulp komen bij YKS binnen en worden gescreend. YKS zoekt ook zelf probleemsituaties op en maakt een inventarisatie.
Door de YKS wordt aan het bestuur van Jan Vink Stichting een voorstel voor een project gedaan met een schetsontwerp en een globale kostencalculatie. Het bestuur van de Jan Vink Stichting beoordeelt de aanvraag op kwaliteit en haalbaarheid.
Na goedkeuring van het projectvoorstel wordt door YKS het schetsontwerp uitgewerkt en wordt een gedetailleerde kostencalculatie gemaakt.
YKS zorgt voor de vergunningen en is verantwoordelijk voor de goede en tijdige uitvoering van een project.

De leiding van YKS is in handen van Ir. Raja Syaharudin (Udin).