Afbeelding 1

VERSLAG 2023

Verslag van de activiteiten Jan Vink Stichting in 2023

Doelstelling
Jan Vink Stichting biedt hulp bij het realiseren van kleinschalige projecten, van algemeen nut, op het platteland van Indonesië. De activiteiten concentreren zich rond de stad Jogjakarta op Java. De basis voor deze gebiedskeuze is dat onze partnerorganisatie YKS (Yayasan Kawan Sejalan = Samen onderweg) in Jogjakarta gevestigd is. Essentieel voor het welslagen van onze projecten is dat bekwame bestuurders ter plekke de juiste projecten kunnen selecteren en ook over de kennis en ervaring beschikken om de realisatie van elk project tot een goed einde te kunnen brengen.
Daarnaast steunt Jan Vink Stichting projecten van andere organisaties die op basis van soortgelijke uitgangspunten in Indonesië worden gerealiseerd.

Bestuur ín 2023
Na 17 jaar volledige inzet voor de stichting heeft voorzitter Theo Verheiden het voorzitterschap over gedragen aan Bart Eissing.

Bij aanvang van 2023 ziet het bestuur er als volgt uit:
Voorzitter: Bart Eissing
Secretaris: Dian Leering
Penningmeester: Pierre Wijffelaars
Bestuurslid: Hans van der Heijden

Projecten in 2023

Zie hiertoe ook de beelden op de website www.janvinkstichting.nl in de rubriek ARCHIEF.


Financiële resultaten in 2023
                     Baten
- Bijdragen sponsors en donaties, RVO                                                       3.196
- Opbrengst verkopen kringloopwinkel                                                     127.145
- Diverse baten (rente e.d.)                                                                               12
                                               Totaal                                                         130.353

               Uitgaven
- Projecten in Indonesië                                                                            82.332
- huur, energie en overige kosten kringloopwinkel                                    22.556
- Administratieve kosten (telefoon, drukwerk, website etc)                         4.858
- Overige uitgaven                                                                                         521
                                               Totaal                                                        110.267
Saldo ultimo 2023                                                                                      20.086