Afbeelding 1

Beleid

Het beleid van Jan Vink Stichting                 

Het beleid van Jan Vink Stichting is er op gericht om aan de inkomstenkant gedurende langere tijd stabiele en als het kan groeiende netto inkomsten te verwerven. De belangrijkste bronnen zijn de exploitatie van de Jan Vink kringloopwinkel in Sint-Michielsgestel, de regelmatige donaties van betrokken sympathisanten en de incidentele bijdragen van sponsoren die specifieke projecten steunen. Sinds 2012 moet over de verkoop van goederen in de Jan Vink kringloopwinkel BTW worden betaald.

Op basis van een gezonde financiële huishouding realiseert Jan Vink Stichting jaarlijks één à twee projecten die als kenmerk hebben dat ze gericht zijn op het verbeteren van het voorzieningenniveau op het platteland van Indonesië, waar de bevolking veelal met weinig moet rondkomen. Ook de lokale overheid beschikt niet over de financiële middelen om collectieve voorzieningen voor specifieke groepen in een kwetsbare positie te realiseren.

Jan Vink Stichting werkt nauw samen met een betrouwbare lokale partner, die schrijnende situaties kent en met passende voorstellen komt. Door een goed onderlinge afstemming en controle worden de projecten binnen de afgesproken budgetgrenzen en afgesproken tijdlijnen gerealiseerd.

Jan Vink Stichting voelt zich ook betrokken bij schrijnende situaties in eigen land en in de eigen gemeente. Daartoe worden ook lokale activiteiten, zoals de Voedselbank, gesteund. In incidentele gevallen worden ook initiatieven elders in de wereld gesteund.