Afbeelding 1

Bestuur

De organisatie in Nederland
Jan Vink Stichting werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers in het bestuur en in de kringloopwinkel.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Bart Eissing
Secretaris: Dian Leering
Penningmeester: Pierre Wijffelaars
Bestuurslid: Hans van der Heijden

Onze partner organisaties in Indonesië
Dit jaar is de Jan Vink Stichting een partnerschap aangegaan met een tweede organisatie in Indonesië. In Bogor is dit jaar de "Yayasan Bakti Social Cinta Kasih Megamendung" (Stichting Liefdevolle Zorg) opgericht, terwijl we sinds 2007 in Yogyakarta samenwerken met de "Yayasan Kawan Sejalan" (Stichting Samen Onderweg). Beide organisaties zijn volledig afhankelijk van vrijwilligers. Gezien de aanzienlijke afstand tussen Nederland en Indonesië is een betrouwbare lokale partner essentieel.

Hulpaanvragen komen centraal binnen bij de voorzitter en worden zorgvuldig beoordeeld. De lokale stichtingen in Indonesië identificeren zelf ook problematische situaties en leggen deze voor aan het bestuur van de Jan Vink Stichting. Er wordt een projectvoorstel opgesteld, inclusief een eventueel schetsontwerp en een globale kostenraming. Het bestuur van de Jan Vink Stichting evalueert de aanvraag op basis van kwaliteit en haalbaarheid.

Na goedkeuring van het projectvoorstel wordt het project toegewezen aan de dichtstbijzijnde lokale stichting op basis van de locatie. Deze stichting stelt vervolgens een gedetailleerde kostenraming op. De toegewezen lokale stichting is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en ziet toe op een correcte en tijdige uitvoering van het project.