Afbeelding 1

VERSLAG 2022

Verslag van de activiteiten Jan Vink Stichting in 2022

Doelstelling
Jan Vink Stichting biedt hulp bij het realiseren van kleinschalige projecten, van algemeen nut, op het platteland van Indonesië. De activiteiten concentreren zich rond de stad Jogjakarta op Java. De basis voor deze gebiedskeuze is dat onze partnerorganisatie YKS (Yayasan Kawan Sejalan = Samen onderweg) in Jogjakarta gevestigd is. Essentieel voor het welslagen van onze projecten is dat bekwame bestuurders ter plekke de juiste projecten kunnen selecteren en ook over de kennis en ervaring beschikken om de realisatie van elk project tot een goed einde te kunnen brengen.
Daarnaast steunt Jan Vink Stichting projecten van andere organisaties die op basis van soortgelijke uitgangspunten in Indonesië worden gerealiseerd.

Bestuur ín 2022
Geen wijzigingen.

Projecten in 2022

Zie hiertoe ook de beelden op de website www.janvinkstichting.nl in de rubriek ARCHIEF.


Financiële resultaten in 2022
                     Baten
- Bijdragen sponsors en donaties, RVO                                                       1.121
- Opbrengst verkopen kringloopwinkel                                                     112.771
- Diverse baten (rente e.d.)                                                                                 5
                                               Totaal                                                         113.897

               Uitgaven
- Projecten in Indonesië                                                                            91.900
- huur, energie en overige kosten kringloopwinkel                                    20.355
- Administratieve kosten (telefoon, drukwerk, website etc)                         2.753
- Overige uitgaven                                                                                         633
                                               Totaal                                                        115.641
Saldo ultimo 2022                                                                                      -1.744